В бою козак себе славить не на язиці пилюкою, а конем та шаблюкою

(козацька)

Любиш поганяти, люби й коня годувати

(народна)

Кінь на чотирьох, та й то спотикається

(народна)