Люблю Сивка за звичай: хоч крекче, та везе

(народна)

Не бреши жінці на базарі, а коню в дорозі

(народна)

З чужого воза серед болота вставай!

(народна)