Кобила за ділом, а лоша без діла

(народна)

І малий комар великого коня до крові кусає

(народна)

Не бреши жінці на базарі, а коню в дорозі

(народна)