Козаку кінь за себе дорожче

(козацька)

Сип коневі мішком - не ходитимеш пішком!

(народна)

Пересісти з коня на корову

(японська)