В бою козак себе славить не на язиці пилюкою, а конем та шаблюкою

(козацька)

І золоті удила коневі не милі

(народна)

І з своїм сідлом на чужому коні не наскачешся

(народна)