Козак без коня, що воїн без пістоля

(козацька)

Кінь - турок, холоп - мазурок, шапка - магерка, шабля - венгерка!

(польська)

Не купуй коня в дощ, не бери жінку в свято

(естонська)