Гори плекають сміливців, а степ - коней

(грецька)

Кінь - турок, холоп - мазурок, шапка - магерка, шабля - венгерка!

(польська)

Худого коня не виправить і вуздечка с насічкою

(народна)