Немазаний віз скрипить, а мазаний сам біжить

(народна)

Навіть довгий батіг не дістане до живота коневі

(японська)

Не вини коня, вини дорогу

(народна)