Сип коневі мішком - не ходитимеш пішком!

(народна)

З чужого воза серед болота вставай!

(народна)

І малий комар великого коня до крові кусає

(народна)