Був кінь, та з'їздився

(народна)

Коні в лугах, що перлини в шовках

(народна)

З чужого воза серед болота вставай!

(народна)