Без коня немає й козака

(козацька)

Немазаний віз скрипить, а мазаний сам біжить

(народна)

Якщо стану бідним, сніданок віддам коневі

(ісландська)