І малий комар великого коня до крові кусає

(народна)

Із чужого коня й серед степу зсадять

(козацька)

В бою козак себе славить не на язиці пилюкою, а конем та шаблюкою

(козацька)