Без коня немає й козака

(козацька)

Знайся кінь з конем, а віл з волом

(народна)

Вся рідня не вартує коня

(козацька)