Козаку кінь за себе дорожче

(козацька)

З чужого воза серед болота вставай!

(народна)

Той на коні злість зганяє, кого жінка вдома за дурня має

(шведська)