Документи Референтури

Козаки їдуть на раду СКОБ!

Друзі та подруги! Звертаюся до тих, хто має бажання, час та натхнення працювати у референтурі кінної спеціалізації. Запрошую, Вас, небайдужих, до плідної роботи над розвитком кінного пластування.

Кінь на монетахПовідомляємо, що діє рахунок референтури кінної спеціалізації. Так, як ми не є юридичною особою, а структурою Пласту-НСОУ, то рахунок відкрито на фізичну особу.

Всі фінанси будуть проходити через банк. Діє прозорий і зрозумілий грошообіг. Кошти які надаються референтурі  кладуться на рахунок і за заявкою, рішенням проводу референтури знімаються та використовуються на розвиток кінної спеціалізації. За рік береться банківська виписка де вказано які кошти надходили на рахунок, які знімалися. Відповідно до цього формується фінансовий звіт референтури.

ПОЛОЖЕННЯ


про Кваліфікаційну Категорійну комісію при референтурі крайового апробаційного кінно-спортивного вишкільного табору УПЮ «Герць», розвитку кінної спеціалізації

Розділ І

Загальні положення

1. Кваліфікаційна Категорійна комісія при референтурі крайового апробаційного кінно-спортивного  вишкільного табору УПЮ «Герць», розвитку кінної спеціалізації (надалі Комісія):

1.1.  Проводить надання Категорії, що засвідчує знання пластуна у верховій їзді та методичних вміннях викладання серед пластунів їзди верхи;

1.2.  Проводить свою роботу на підставі положення про референтуру крайового апробаційного кінно-спортивного  вишкільного табору УПЮ «Герць», розвитку кінної спеціалізації надалі (Референтура) та положення про інструкторство при референтурі крайового апробаційного кінно-спортивного вишкільного табору УПЮ «Герць», розвитку кінної спеціалізації надалі (Інструкторство) й цього положення;

 

Розділ ІІ

Кваліфікаційна Категорійна комісія

2. Кваліфікаційна Категорійна комісія (надалі Комісія) обирається серед ланки Інструкторства та затверджується проводом Референтури відповідно до положень Референтури Розділ ІІ, пункт 3.2 та здійснює повноваження положення Інструкторства Розділ ІІ, пункт 3-4.

3. Комісія складається із трьох інструкторів першої Категорії.

4. Комісія обирає  з поміж себе головуючого, заступника та секретаря.

 

Розділ ІІІ

Порядок надання Категорії інструкорства

5. Надання інструкторської категорії надається на підставі положення про Інструкторство.

6. Для отримання інструкторської категорії необхідно подати до Референтури заяву встановленого зразка, надати додаткові документи, що засвідчують відповідний рівень знань та вмінь.

7. Комісія розглядає подані документи протягом місяця та при потребі може запросити додаткові матеріали.

8. Комісія розглядає подані документи на здобуття інструкторського ступеня та надає заявлену Категорію у разі відповідності поданих матеріалів, надає нижчу Категорію чи відхиляє.

9. Рішення про надання Категорії приймаються кворумом – підтримка рішення всіма членами Комісії.

10.  Прийняте рішення про надання/потвердження Категорії Комісії затверджується і реєструється проводом Референтури.

11. Матеріали подані до Референтури для надання Категорії передаються Комісії, після розгляду зберігаються у Референтурі.

12. Категорія може бути зменшена, або повністю скасована за порушення техніки безпеки, методики при заняттях верховою їздою.

13. При прийнятті рішення про надання/потвердження Категорії, затвердженні і реєстрації проводом Референтури інструктор, відповідно до положення про Інструкторство має право носити відзнаку інструкторства протягом 2 років з моменту затвердження/потвердження Категорії інструктору на що видається відповідна посвідка/посвідчення. Через 2 роки потрібно підтвердити Категорію інструкторства відповідно до п. 8 положення «Інструкторство».

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про референтуру кінної спеціалізації  

Розділ І

Загальні положення

  1. Референтура кінної спеціалізації (надалі Референтура):

1.1.    Виборний, представницький орган утворений для сприяння координації діяльності з підготовки і щорічного проведення і розвитку заходів кінної спеціалізації в Пласті;

1.2.    Діє в межах Пласту, керується Конституцією України, Законами України та підзаконними актами України, статутом Пласту, правильниками, даним Положенням і підпорядковується Крайовій таборовій комісії, Крайовій Булаві Уладу Пластового Юнацтва;

1.3.    Здійснює контроль за рівнем організації та проведення  заходів кінного пластування;

1.4.    Формує єдину ланку  таборових провідників та інструкторів кінної спеціалізації;

1.5.    Створює інформаційно-методичне забезпечення кінної спеціалізації;

1.6.    Здійснює розвиток кінного пластування;

1.7.    В рамках завдань може здійснювати організаційну, інформаційну, фінансово-господарську та  іншу діяльність, якщо не суперечать засадам Пласту;

1.8.     Може співпрацювати, як безпосередньо, так і через відповідні пластові органи з державними органами влади, місцевого самоврядування громадськими та іншими організаціями для реалізації мети та завдань;

1.9.    Погоджує використання відзнаки, іншої символіки Референтури.

 

Розділ ІІ

Мета і завдання

2. Метою Референтури є розвиток і поширення кінної спеціалізації та методик в Пласті, проведення заходів кінного пластування.

3. Основними завданнями є:

3.1.    Регулювання роботи реферантури; 

3.2.    Створення Кваліфікаційної Категорійної комісії для надання інструкторського звання в межах Пласту та його затвердження, що регулюється окремим Положенням про інструкторство з верхової їзди та положенням про Кваліфікаційну Категорійну комісію.

3.3.    Проведення заходів дотаборових  вишколів-інструктажів, таборів, вишколів та іншого для розвитку кінної спеціалізації; 

3.4.    Рекомендація на затвердження КБ УПЮ комендантів заходів кінної спеціалізації; 

3.5.    Кооптування до КТК КБ УПЮ представника-інстуктора з кінної спеціалізації, що може перевіряти табори спеціалізації та давати заключення.  

Референтура відповідно до покладених завдань:

3.6.    Приймає рішення з питань, що належать до її компетенції;

3.7.    Дає відповідні доручення та здійснює контроль за їх виконанням;

3.8.    Готує та подає пропозиції  щодо забезпечення ефективної підготовки і проведення заходів;

3.9.    Утворює постійні (ланка інструкторів) та тимчасові (провід табору, вишколу, інше) робочі групи. Співпрацює із товариством Референтури.

3.10.    Зберігає архів, напрацьовані матеріали, методичну базу.

 

Розділ ІІІ

Членство у Референтурі

4. Участь у роботі Референтури є добровільною та можлива за написання пластуном заяви про вступ до Референтури з обранням напрямку роботи: членом Референтури, членом проводу чи у товаристві відповідно до пунктів 7,8,9,10.

5. Втрата членства відбувається з моменту:

5.1.    Написання власноручної заяви про вихід із Референтури;

5.2.    Вихід, викреслення чи виключення із Пласту;

5.3.    Прийняття рішення Референтурою про виключення зі складу Референтури за порушення пластових правильників, положення та приписів Референтури, техніки безпеки при проведенні занять верховою їздою .

6. Членом Референтури може бути пластун, який має пластовий інструкторський ступінь з верхової їзди та написав заяву про вступ до Референтури.

7. Членом проводу Референтури може бути пластун, який має пластовий інструкторський ступінь з верхової їзди, доклався до розвитку кінної спеціалізації  та написав заяву про вступ до Референтури.

8.Член Референтури, входить до ланки інструкторів, яка включає пластунів, що мають знання і навички з верхової їзди й акредитованих (на основі поданих даних надано категорію інструкторства) Референтурою та написав заяву про вступ до Референтури.

9. Товариш Референтури є прихильником розвитку кінної спеціалізації який не має інструкторства з верхової їзди, але має досвід з інших ділянок пластування й виявляє бажання допомагати у проведенні заходів, табору КАКСВТ «Герць», розробці методичних матеріалів та написав заяву до вступу у Референтуру.

 

Розділ IV

Керівні органи

10.   Референтура є постійно діючим органом, що провадить свою роботу через провід Референтури.

11.   Провід Референтури обирається/переобирається щорічно в січні місяці на Раді Референтури зі складу ланки інструкторів відповідно до пункту 8 та складається із діловодів пункт 20, яка скликається проводом Референтури.

12.  Право ухвального голосу на засіданні Ради Референтури мають члени проводу Референтури, члени ланки інструкторів. Товариші Референтури – дорадчого.

13.  Рішення Ради Референтури приймається більшістю голосів присутніх на засіданні Ради Референтури та тих, хто у письмовій формі висловив свою позицію.

14.   Склад Референтури є провід Референтури та члени Референтури-інструктори, а також товариство Референтури.

15.   Формою роботи Референтури є засідання проводу Референтури, які проводяться не рідше ніж один раз на три місяці. У разі потреби, за ініціативою можуть проводитися позачергові засідання. Зазвичай засідання скликаються у жовтні (14) на День Покрови Пресвятої Богородиці, січні (07) Різдво, квітні (на Пасху) і червні (Троїцю).

16.   Право ухвального голосу на засіданні мають члени проводу Референтури, члени ланки інструкторів - дорадчого. Товариші Референтури – ознайомчого.

17.   Рішення приймається  більшістю голосів присутніх на засіданні проводу Референтури та тих, хто у письмовій формі висловив свою позицію. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

18.   Рішення оформлюються протоколом, який надсилається всім зацікавленим.

19.   Склад проводу Референтури:

19.1.             Референт;

19.2.             Заступник;

19.3.             Скарбник;

19.4.             Писар;

19.5.             Інші члени покликані Референтурою за необхідності із визначеними обов’язками.

20.   Обов’язки членів проводу Реферантури:

20.1.             Референт:

־         репрезентує кінну спеціалізацію назовні;

־         Організовує та координує роботу Референтури;

־         Збирає щоквартальні засідання проводу Референтури;

־         Головує на засіданнях;

־         Подає пропозиції на розгляд та затвердження Референтурі.

־         Виконує інші обов’язки, схвалені Референтурою.

20.2.              Заступник:

־         У разі відсутності референта замінює його на засіданнях;

־         Допомагає в роботі референту;

־         Виконує інші обов’язки, схвалені Референтурою.

20.3.             Скарбник:

־               Координує діяльність інтендантів та господарників таборів інших заходів;

־               Займається пошуком коштів для переведення табору, інших заходів;

־               Веде касу Референтури;

־               Виконує інші обов’язки, схвалені Референтурою.

20.4.              Писар:

־               Веде книгу протоколів засідань Реферантури

־               Веде хроніку таборів, опрацьовуючи книги таборових писарів інші матеріали із заходів.

־               Складає картотеку ланки інструкторів, товаришів Референтури;

־               Виконує інші обов’язки, схвалені Референтурою.

20.5.             Член проводу Референтури:

־               Бере участь у засіданнях Реферантури;

־               Веде визначену Референтурою ділянку роботи;

־               Виконує інші обов’язки, схвалені Референтурою.

20.6.             Член Референтури (ланки інструкторів):

־               Бере участь у засіданнях Реферантури;

־               Веде виховну, інструкторську, методичну діяльність у напрямку розвитку кінної спеціалізації;

־               Виконує інші обов’язки, схвалені Референтурою.

 

Розділ V 

Майно та кошти

21.   Референтура володіє майном та коштами, надбаним впродовж років проведення діяльності.

22.   Референтура для забезпечення заходів і програм може використовувати і приватне майно надане в оренду.

23.   Референтура може накопичувати майно та кошти для організації та проведення таборів, залучаючи спонсорські, державні, приватні надходження.

24.   Управлінням майном та коштами Референтури займається скарбник.

25.   Виділення коштів чи надання спорядження Референтури відбувається за погодженням із проводом Референтури (у надзвичайних ситуаціях із референтом із пізнішим затвердженням проводом Референтури).

Розділ VІ.

Зміни та доповнення

26.   Зміни та доповнення до Положення Референтури приймаються 2/3 членів Референтури.

Розділ VІІ.

Припинення діяльності та реорганізація Референтури

27.   Референтура може припинити свою діяльність за рішенням Крайової Булави УПЮ;

28.   Референтура може реорганізувати діяльність за рішенням Крайової Булави УПЮ:

29.   Референтура може припинити чи реорганізувати діяльність за рішенням всіх членів Референтури.

30.   Підставою припинення діяльності Референтури є бездіяльність Референтури впродовж довгого часу.

31.   Майно та кошти Референтури в разі ліквідації останньої передаються Пласту.

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про інструкторство при референтурі крайового апробаційного кінно-спортивного вишкільного табору УПЮ «Герць», розвитку кінної спеціалізації

 

Розділ І

Загальні положення

1. Інструкторство при референтурі крайового апробаційного кінно-спортивного ви шкільного табору УПЮ «Герць», розвитку кінної спеціалізації (надалі інструкторство):

1.1.  Є засвідченням знань пластуна у верховій їзді та методичних вміннях викладання серед пластунів їзди верхи;

1.2.  Не є державною спортивною реєстрацією на здобуття спортивних ступенів і розрядів;

1.3.  Покликане упорядкувати методичний рівень інструкторів з верхової їзди;

1.4.  Спрямоване на стимулювання саморозвитку та напрацювання майстерності у верховій їзді інструкторів.

2. Інструкторська категорія з верхової їзди при референтурі крайового апробаційного кінно-спортивного табору УПЮ «Герць», розвитку кінної спеціалізації (надалі Категорія):

2.1.  Є свідченням рівня знань пластуна у верховій їзді та методичних вміннях викладання серед пластунів їзди верхи та поділяється на 3 рівні;

2.2.  Є добровільною акредитацією пластунів, що здійснюється на основі поданої заяви та додаткових документів;

2.3.  Дає право бути інструктором і викладати пластові вмілості кінного спрямування та проводити спеціалізовані заходи.

 

Розділ ІІ

Отримання інструкорської Категорії

3. Інструкторську категорію надає Кваліфікаційна Категорійна комісія (надалі Комісія), яка обирається серед ланки Інструкторства та затверджується проводом Референтури й діє на основі положення про Комісію.

4. Надання Категорії, зменшення чи ліквідації приймається лише Комісією на своєму засіданні.

5. Прийняте рішення про надання/потвердження Категорії Комісії затверджується і реєструється проводом Референтури.

Розділ ІІІ

Інструкторство

6. Інструктори поділяються на 3 категорії відповідно до знань і вмінь з верхової їзди та практики проведення кінних занять.

7. Для отримання інструкторської категорії необхідно подати до референтури крайового апробаційного кінно-спортивного табору УПЮ «Герць», розвитку кінної спеціалізації (надалі Референтура) заяву встановленого зразка, надати додаткові документи, що засвідчують відповідний рівень знань та вмінь.

8. Після отримання Категорії вона вважається дійсною 2 роки. Після чого потрібно наново подати документи на підтвердження. При неподанні документів Категорія інструкторства не зменшується, а лише зазначається «Не потверджена».

9. Категорія може бути зменшена, або повністю скасована за порушення техніки безпеки, методики при заняттях верховою їздою. Таке рішення приймає Комісія.

10. Отримання 3 Категорії передбачає:

10.1.            Знання та вміння інструктора на рівні І вмілості УПЮ «Їзда верхи»; 

10.2.            Відбутий табір в якості інструктора з верхової їзди чи інший рівноцінний захід.

11. Отримання 2 Категорії передбачає:

11.1.            Знання та вміння інструктора на рівні ІІ-ІІІ вмілості УПЮ «Їзда верхи»; 

11.2.            Відбуття  3-х заходів (табір, вишкіл, мандрівка) в якості інструктора з верхової їзди

11.3.            Методична розробка з верхової їзди.

11.4.            Заняття верхової їздою на іподромі чи у приватного інструктора.

12. Отримання 1 Категорії передбачає:

12.1.            Знання та вміння інструктора на рівні державних стандартів-розрядів з верхової їзди, участь у змаганнях, проведення тренувань, або ведення власної діяльності із догляду за кіньми та проведення прокату; 

12.2.            Неодноразово бути інструктором на кінному таборі, вишколі, мандрівці.

12.3.            Систематичні заняття верхової їздою на іподромі чи у приватного інструктора.

 

Розділ ІV  

Символіка

13. Отримання  категорії дозволяє носити протягом двох років відзнаку інструктора з верхової їзди, що являє собою прямокутник 2 х 3 коричневого кольору із зеленим обідком, всередині якого зображено золоту підкову обведену синім обідком між верхніми дугами якої римськими цифрами золотим кольором позначено рівень інструктора (І, ІІ, ІІІ).

14.  Відзнака носиться зверху одразу над правою кишенькою (біля лівого кутика) де відзнаки за пластові заходи або, в разі внесення змін у правильник одностроїв, на визначеному місці.

15. Відзнака інструкторства носиться 2 роки з моменту затвердження/потвердження Категорії інструктору на що видається відповідна посвідка/посвідчення.

 
 

Додаток до положення  про інструкторство

при референтурі крайового апробаційного

кінно-спортивного табору УПЮ «Герць»,

розвитку кінної спеціалізації затвердженого

 

Відзнака інструктора

Відзнака інструкторства

 

 

 

 

 

 

 


У доброго коня верстви не довгі

(народна)

Свою долю й конем не об'їдеш

(народна)

Навіть довгий батіг не дістане до живота коневі

(японська)