ПОЛОЖЕННЯ

 про референтуру кінної спеціалізації  

Розділ І

Загальні положення

  1. Референтура кінної спеціалізації (надалі Референтура):

1.1.    Виборний, представницький орган утворений для сприяння координації діяльності з підготовки і щорічного проведення і розвитку заходів кінної спеціалізації в Пласті;

1.2.    Діє в межах Пласту, керується Конституцією України, Законами України та підзаконними актами України, статутом Пласту, правильниками, даним Положенням і підпорядковується Крайовій таборовій комісії, Крайовій Булаві Уладу Пластового Юнацтва;

1.3.    Здійснює контроль за рівнем організації та проведення  заходів кінного пластування;

1.4.    Формує єдину ланку  таборових провідників та інструкторів кінної спеціалізації;

1.5.    Створює інформаційно-методичне забезпечення кінної спеціалізації;

1.6.    Здійснює розвиток кінного пластування;

1.7.    В рамках завдань може здійснювати організаційну, інформаційну, фінансово-господарську та  іншу діяльність, якщо не суперечать засадам Пласту;

1.8.     Може співпрацювати, як безпосередньо, так і через відповідні пластові органи з державними органами влади, місцевого самоврядування громадськими та іншими організаціями для реалізації мети та завдань;

1.9.    Погоджує використання відзнаки, іншої символіки Референтури.

 

Розділ ІІ

Мета і завдання

2. Метою Референтури є розвиток і поширення кінної спеціалізації та методик в Пласті, проведення заходів кінного пластування.

3. Основними завданнями є:

3.1.    Регулювання роботи реферантури; 

3.2.    Створення Кваліфікаційної Категорійної комісії для надання інструкторського звання в межах Пласту та його затвердження, що регулюється окремим Положенням про інструкторство з верхової їзди та положенням про Кваліфікаційну Категорійну комісію.

3.3.    Проведення заходів дотаборових  вишколів-інструктажів, таборів, вишколів та іншого для розвитку кінної спеціалізації; 

3.4.    Рекомендація на затвердження КБ УПЮ комендантів заходів кінної спеціалізації; 

3.5.    Кооптування до КТК КБ УПЮ представника-інстуктора з кінної спеціалізації, що може перевіряти табори спеціалізації та давати заключення.  

Референтура відповідно до покладених завдань:

3.6.    Приймає рішення з питань, що належать до її компетенції;

3.7.    Дає відповідні доручення та здійснює контроль за їх виконанням;

3.8.    Готує та подає пропозиції  щодо забезпечення ефективної підготовки і проведення заходів;

3.9.    Утворює постійні (ланка інструкторів) та тимчасові (провід табору, вишколу, інше) робочі групи. Співпрацює із товариством Референтури.

3.10.    Зберігає архів, напрацьовані матеріали, методичну базу.

 

Розділ ІІІ

Членство у Референтурі

4. Участь у роботі Референтури є добровільною та можлива за написання пластуном заяви про вступ до Референтури з обранням напрямку роботи: членом Референтури, членом проводу чи у товаристві відповідно до пунктів 7,8,9,10.

5. Втрата членства відбувається з моменту:

5.1.    Написання власноручної заяви про вихід із Референтури;

5.2.    Вихід, викреслення чи виключення із Пласту;

5.3.    Прийняття рішення Референтурою про виключення зі складу Референтури за порушення пластових правильників, положення та приписів Референтури, техніки безпеки при проведенні занять верховою їздою .

6. Членом Референтури може бути пластун, який має пластовий інструкторський ступінь з верхової їзди та написав заяву про вступ до Референтури.

7. Членом проводу Референтури може бути пластун, який має пластовий інструкторський ступінь з верхової їзди, доклався до розвитку кінної спеціалізації  та написав заяву про вступ до Референтури.

8.Член Референтури, входить до ланки інструкторів, яка включає пластунів, що мають знання і навички з верхової їзди й акредитованих (на основі поданих даних надано категорію інструкторства) Референтурою та написав заяву про вступ до Референтури.

9. Товариш Референтури є прихильником розвитку кінної спеціалізації який не має інструкторства з верхової їзди, але має досвід з інших ділянок пластування й виявляє бажання допомагати у проведенні заходів, табору КАКСВТ «Герць», розробці методичних матеріалів та написав заяву до вступу у Референтуру.

 

Розділ IV

Керівні органи

10.   Референтура є постійно діючим органом, що провадить свою роботу через провід Референтури.

11.   Провід Референтури обирається/переобирається щорічно в січні місяці на Раді Референтури зі складу ланки інструкторів відповідно до пункту 8 та складається із діловодів пункт 20, яка скликається проводом Референтури.

12.  Право ухвального голосу на засіданні Ради Референтури мають члени проводу Референтури, члени ланки інструкторів. Товариші Референтури – дорадчого.

13.  Рішення Ради Референтури приймається більшістю голосів присутніх на засіданні Ради Референтури та тих, хто у письмовій формі висловив свою позицію.

14.   Склад Референтури є провід Референтури та члени Референтури-інструктори, а також товариство Референтури.

15.   Формою роботи Референтури є засідання проводу Референтури, які проводяться не рідше ніж один раз на три місяці. У разі потреби, за ініціативою можуть проводитися позачергові засідання. Зазвичай засідання скликаються у жовтні (14) на День Покрови Пресвятої Богородиці, січні (07) Різдво, квітні (на Пасху) і червні (Троїцю).

16.   Право ухвального голосу на засіданні мають члени проводу Референтури, члени ланки інструкторів - дорадчого. Товариші Референтури – ознайомчого.

17.   Рішення приймається  більшістю голосів присутніх на засіданні проводу Референтури та тих, хто у письмовій формі висловив свою позицію. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

18.   Рішення оформлюються протоколом, який надсилається всім зацікавленим.

19.   Склад проводу Референтури:

19.1.             Референт;

19.2.             Заступник;

19.3.             Скарбник;

19.4.             Писар;

19.5.             Інші члени покликані Референтурою за необхідності із визначеними обов’язками.

20.   Обов’язки членів проводу Реферантури:

20.1.             Референт:

־         репрезентує кінну спеціалізацію назовні;

־         Організовує та координує роботу Референтури;

־         Збирає щоквартальні засідання проводу Референтури;

־         Головує на засіданнях;

־         Подає пропозиції на розгляд та затвердження Референтурі.

־         Виконує інші обов’язки, схвалені Референтурою.

20.2.              Заступник:

־         У разі відсутності референта замінює його на засіданнях;

־         Допомагає в роботі референту;

־         Виконує інші обов’язки, схвалені Референтурою.

20.3.             Скарбник:

־               Координує діяльність інтендантів та господарників таборів інших заходів;

־               Займається пошуком коштів для переведення табору, інших заходів;

־               Веде касу Референтури;

־               Виконує інші обов’язки, схвалені Референтурою.

20.4.              Писар:

־               Веде книгу протоколів засідань Реферантури

־               Веде хроніку таборів, опрацьовуючи книги таборових писарів інші матеріали із заходів.

־               Складає картотеку ланки інструкторів, товаришів Референтури;

־               Виконує інші обов’язки, схвалені Референтурою.

20.5.             Член проводу Референтури:

־               Бере участь у засіданнях Реферантури;

־               Веде визначену Референтурою ділянку роботи;

־               Виконує інші обов’язки, схвалені Референтурою.

20.6.             Член Референтури (ланки інструкторів):

־               Бере участь у засіданнях Реферантури;

־               Веде виховну, інструкторську, методичну діяльність у напрямку розвитку кінної спеціалізації;

־               Виконує інші обов’язки, схвалені Референтурою.

 

Розділ V 

Майно та кошти

21.   Референтура володіє майном та коштами, надбаним впродовж років проведення діяльності.

22.   Референтура для забезпечення заходів і програм може використовувати і приватне майно надане в оренду.

23.   Референтура може накопичувати майно та кошти для організації та проведення таборів, залучаючи спонсорські, державні, приватні надходження.

24.   Управлінням майном та коштами Референтури займається скарбник.

25.   Виділення коштів чи надання спорядження Референтури відбувається за погодженням із проводом Референтури (у надзвичайних ситуаціях із референтом із пізнішим затвердженням проводом Референтури).

Розділ VІ.

Зміни та доповнення

26.   Зміни та доповнення до Положення Референтури приймаються 2/3 членів Референтури.

Розділ VІІ.

Припинення діяльності та реорганізація Референтури

27.   Референтура може припинити свою діяльність за рішенням Крайової Булави УПЮ;

28.   Референтура може реорганізувати діяльність за рішенням Крайової Булави УПЮ:

29.   Референтура може припинити чи реорганізувати діяльність за рішенням всіх членів Референтури.

30.   Підставою припинення діяльності Референтури є бездіяльність Референтури впродовж довгого часу.

31.   Майно та кошти Референтури в разі ліквідації останньої передаються Пласту.

 

На те коня кують, щоб не спотикався

(народна)

Згаяного часу і конем не наздоженеш

(народна)

Не нагодуєш коня - далеко не поїдеш

(народна)