Без коня немає й козака

(козацька)

Козак без коня, що воїн без пістоля

(козацька)

Старий кінь не заблукає

(японська)