Люблю Сивка за звичай: хоч крекче, та везе

(народна)

Навіть довгий батіг не дістане до живота коневі

(японська)

Кінь - турок, холоп - мазурок, шапка - магерка, шабля - венгерка!

(польська)