Не роби з комара коня

(народна)

Кінь - турок, холоп - мазурок, шапка - магерка, шабля - венгерка!

(польська)

Кінь на чотирьох, та й то спотикається

(народна)