Stattja1Stattya2Матеріал надано ст.пл. Юрієм Юзичем, ОЗО. Подаємо ксерокопії статті.

Пожалієш ухналя, то й підкову згубиш

(народна)

Пересісти з коня на корову

(японська)

Не можна одночасно на двох конях сидіти

(народна)