Stattja1Stattya2Матеріал надано ст.пл. Юрієм Юзичем, ОЗО. Подаємо ксерокопії статті.

Кобила з вовком тягалась - хвіст та грива осталась

(народна)

Пересісти з коня на корову

(японська)

Гладь коня вівсом, а не батогом

(народна)