Кінь пізнається в їзді, а товариш - в біді

(козацька)

Гори плекають сміливців, а степ - коней

(грецька)

На чіїм возі везешся, того новту (пісню) тягни

(гуцульська)