Без коня немає й козака

(козацька)

Із чужого коня й серед степу зсадять

(козацька)

Гори плекають сміливців, а степ - коней

(грецька)