Не нагодуєш коня - далеко не поїдеш

(народна)

З чужого воза серед болота вставай!

(народна)

Ясла до коней не ходять

(народна)