Добрий кінь в бігу, що сокіл на льоту

(козацька)

І з своїм сідлом на чужому коні не наскачешся

(народна)

Краще з доброго коня впасти, ніж на поганому їхати

(народна)