Не бреши жінці на базарі, а коню в дорозі

(народна)

Гори плекають сміливців, а степ - коней

(грецька)

Сип коневі мішком - не ходитимеш пішком!

(народна)