- Я вчора був на скачках. Уявляєш, нахилився зашнурувати черевик, а на мене хтось сідло надів!

- Ха-ха! І що?

- Що-що. Я прийшов третім.

 

 

Щастя з нещастям в однім возі їздять

(народна)

На бистрому коні женитися не їдь

(словацька)

Даси коневі полови - будеш робить поволі

(народна)