Без коня немає й козака

(козацька)

Немазаний віз скрипить, а мазаний сам біжить

(народна)

Надійне у коня стрімячко - ціле в бою тім'ячко

(козацька)