Надійне у коня стрімячко - ціле в бою тім'ячко

(козацька)

Козак сам не їсть, а коня накормить

(козацька)

Коли він на коні, то й рідного батька не пізнає

(азербайджанська)