Дарованому коню в зуби не заглядають

(народна)

І золоті удила коневі не милі

(народна)

Кінь - турок, холоп - мазурок, шапка - магерка, шабля - венгерка!

(польська)