Немазаний віз скрипить, а мазаний сам біжить

(народна)

Кінь пізнається в їзді, а товариш - в біді

(козацька)

Кінь знає вершника, а жінка - чоловіка

(тамільська)