Даси коневі полови - будеш робить поволі

(народна)

Старий кінь не заблукає

(японська)

Вся рідня не вартує коня

(козацька)