Був кінь, та з'їздився

(народна)

Той на коні злість зганяє, кого жінка вдома за дурня має

(шведська)

Із чужого коня й серед степу зсадять

(козацька)