Сип коневі мішком - не ходитимеш пішком!

(народна)

Із чужого коня й серед степу зсадять

(козацька)

Гладь коня вівсом, а не батогом

(народна)