Козак без коня, що воїн без пістоля

(козацька)

Коня кують, а жаба ногу підставляє

(народна)

З багатого двору купуй коня, з бідного - бери дружину

(естонська)