В бою козак себе славить не на язиці пилюкою, а конем та шаблюкою

(козацька)

І з своїм сідлом на чужому коні не наскачешся

(народна)

Худого коня не виправить і вуздечка с насічкою

(народна)