Омнібус

Омнібус від латинського omnibus "всім, для всіх". Для сучасної мови омнібус застаріле слово. Омнібус - це кінна громадська карета із платним місцем для пасажирів і регулярним маршрутом.

Прийшло це слово в нашу мову у ХІХ столітті із французької мови, а французьке omnibus від латинського omnibus. Іменник omnibus утворився у французькій мові на базі поєднання voiture omnibus "екіпаж для всіх". Латинське omnibus "всім, кожен" - форма Дав. відмінка від omnis "весь, кожен".

Застаріле омнібус зустрічається в художніх творах і мемуарах:
- І омнібусів сумний стукіт, і довгих вулиць запорошений шум (Я. Полонський).
- У тиждень двічі ходять сюди... омнібуси (І. Гончарів).

Застаріло і похідне від омнібус - прикметник омнібусний.

Слово автобус прийшло в нашу мову пізніше - на початку ХХ століття із німецької мови. Німецьке autobus походить від франц. autobus, утвореному від іменника auto "автомобіль" і частки bus, виділеною із omnibus. Така кінцівка є наявна і в словах тролейбус, аеробус і ін.

Слід зазначити, що авто (франц. auto) - скорочення іменника automobile, як кіно - скорочення слова кінематограф.

Відрізок (бус) мовознавці тлумачать як суфікс, проте у словах омнібус і автобус ця частка з'єдналася із коренем.

 

Матеріал

 

 

Без коня немає й козака

(козацька)

Коневі дивися на зуби, а дівчині - на руки

(норвезька)

Старий кінь борозни не зіпсує

(народна)