Люблю Сивка за звичай: хоч крекче, та везе

(народна)

З чужого воза серед болота вставай!

(народна)

Бігові коня перешкоджають камені, побаченню закоханих - плітки

(монгольська)