Був кінь, та з'їздився

(народна)

Не вини коня, вини дорогу

(народна)

Козак без коня, що воїн без пістоля

(козацька)