Люблю Сивка за звичай: хоч крекче, та везе

(народна)

Немазаний віз скрипить, а мазаний сам біжить

(народна)

Добре тому в дорозі, хто сидить на возі

(народна)