Три цінні набутки: вродлива жінка, добрий кінь і прудкий гончак

(ірландська)

Кінь - турок, холоп - мазурок, шапка - магерка, шабля - венгерка!

(польська)

Не вини коня, вини дорогу

(народна)