ХоругваХоругва (пол. choragiew) - організаційно-тактична одиниця у лицарському війську середньовічної Польщі та Литви, що складалася з 25-80 копій. Також назва походить від хоругви - військового знамена. Мало поширення в Київській Русі і у слов'янських народів інших країн, а також в козачих військах (відоме також під назвою хорунки). Слово прийшло з тенгріанства. Воно походить від тюркського хоругов - стяг, прапор і перекладається як захист, заступництво.

Носій військової хоругви - хорунжий.


У XVI-XVIII століттях хоругвою називався підрозділ у польсько-литовській армії, що відповідає роті.

Типи хоругв:

  • Земська хоругва (Chorągiew ziemska), що складалася з лицарів певної території
  • Родова хоругва (Chorągiew rodowa) - формувалася з членів певного роду
  • Надвірна хоругва (Chorągiew nadworna) - підрозділ, що належав королю

 

У кавалерії 15-18 ст. існував наступний поділ:

  • Гусарська хоругва (Chorągiew husarska)
  • Легка хоругва (Chorągiew lekka)
  • Панцерна хоругва (Chorągiew pancerna)
  • Татарська хоругва (Chorągiew tatarska)
  • Волоська хоругва (Chorągiew wołoska) 
  • Козацька хоругва (Chorągiew kozacka)

 

Матеріал

 

 

Бігові коня перешкоджають камені, побаченню закоханих - плітки

(монгольська)

Куди кінь з копитом, туди й рак з клешнею

(народна)

Козаку кінь за себе дорожче

(козацька)