Немазаний віз скрипить, а мазаний сам біжить

(народна)

На безкінні й віслюки - рисаки

(італійська)

Можна привести коня до водопою, але неможливо примусити його пити

(англійська)