Кобила за ділом, а лоша без діла

(народна)

Не бреши жінці на базарі, а коню в дорозі

(народна)

Без коня немає й козака

(козацька)