Козак без коня, що воїн без пістоля

(козацька)

Рже, як кінь

(народна)

Не вини коня, вини дорогу

(народна)