Старий кінь не заблукає

(японська)

Козак без коня, що воїн без пістоля

(козацька)

На чіїм возі везешся, того новту (пісню) тягни

(гуцульська)