Кобила за ділом, а лоша без діла

(народна)

Козак без коня, що воїн без пістоля

(козацька)

І з своїм сідлом на чужому коні не наскачешся

(народна)