Одружився - кажи всім, купив коня - не хвалися

(естонська)

Кінь - турок, холоп - мазурок, шапка - магерка, шабля - венгерка!

(польська)

Коли він на коні, то й рідного батька не пізнає

(азербайджанська)