Із чужого коня й серед степу зсадять

(козацька)

Коня кують, а жаба ногу підставляє

(народна)

Сип коневі мішком - не ходитимеш пішком!

(народна)