Тут буде опубліковано марки Росії.

Кінь - турок, холоп - мазурок, шапка - магерка, шабля - венгерка!

(польська)

Коли він на коні, то й рідного батька не пізнає

(азербайджанська)

Паруйся кінь з конем, віл з волом, баран з бараном

(народна)