Немазаний віз скрипить, а мазаний сам біжить

(народна)

Свою долю й конем не об'їдеш

(народна)

Краще з доброго коня впасти, ніж на поганому їхати

(народна)