Немазаний віз скрипить, а мазаний сам біжить

(народна)

Із чужого коня й серед степу зсадять

(козацька)

Брехач з комара зробить коня

(народна)