Поміг, як заяць кобилі

(гуцульська)

На чіїм возі везешся, того новту (пісню) тягни

(гуцульська)

Кобила за вовком гналась та вовкові в зуби попалась

(народна)