Бігові коня перешкоджають камені, побаченню закоханих - плітки

(монгольська)

Кінь - турок, холоп - мазурок, шапка - магерка, шабля - венгерка!

(польська)

Надійне у коня стрімячко - ціле в бою тім'ячко

(козацька)