Хромому коню - костиль не подможе

(народна)

Козак без коня, що воїн без пістоля

(козацька)

Паруйся кінь з конем, віл з волом, баран з бараном

(народна)