Худого коня не виправить і вуздечка с насічкою

(народна)

Навіть довгий батіг не дістане до живота коневі

(японська)

Паруйся кінь з конем, віл з волом, баран з бараном

(народна)