Дарованому коню в зуби не заглядають

(народна)

Козак з конем і в ночі і днем

(козацька)

Вся рідня не вартує коня

(козацька)

Паруйся кінь з конем, віл з волом, баран з бараном

(народна)