Дарованому коню в зуби не заглядають

(народна)

Не вини коня, вини дорогу

(народна)

Щастя з нещастям в однім возі їздять

(народна)

Був кінь, та з'їздився

(народна)