Гори плекають сміливців, а степ - коней

(грецька)

Паруйся кінь з конем, віл з волом, баран з бараном

(народна)

Люблю Сивка за звичай: хоч крекче, та везе

(народна)

Не доженеш і конем, що запізниш одним днем

(народна)