Гори плекають сміливців, а степ - коней

(грецька)

Не купуй коня в дощ, не бери жінку в свято

(естонська)

Люблю Сивка за звичай: хоч крекче, та везе

(народна)

Добрий козак баче, де отаман скаче

(козацька)