Сип коневі мішком - не ходитимеш пішком!

(народна)

Парубок - на коні, дівка - в колисці

(литовська)

Брехач з комара зробить коня

(народна)

Худого коня не виправить і вуздечка с насічкою

(народна)