Люблю Сивка за звичай: хоч крекче, та везе

(народна)

Люблю Сивка за звичай: хоч крекче, та везе

(народна)

Не вини коня, вини дорогу

(народна)

Брехач з комара зробить коня

(народна)