Немазаний віз скрипить, а мазаний сам біжить

(народна)

Кінь - турок, холоп - мазурок, шапка - магерка, шабля - венгерка!

(польська)

Вся рідня не вартує коня

(козацька)

Кобила за ділом, а лоша без діла

(народна)