Немазаний віз скрипить, а мазаний сам біжить

(народна)

Не той кінь, що в болото увезе, а той, що витягне

(народна)

Коня кують, а жаба ногу підставляє

(народна)

Не нагодуєш коня - далеко не поїдеш

(народна)