Був кінь, та з'їздився

(народна)

І золоті удила коневі не милі

(народна)

Кінь знає вершника, а жінка - чоловіка

(тамільська)

І з своїм сідлом на чужому коні не наскачешся

(народна)